Γιώργος Χαλικιάς

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Σπούδασε Χρηματο-οικονομικά και εργάζεται ως οικονομικός αναλυτής στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Πλαισίωσε υποστηρικτικά την ομάδα για τον διάπλου «Ελλάδα 1000 Μίλια», ενώ τον Αύγουστο του 2014 πραγματοποίησε τον 1ο διάπλου του Μαλιακού κόλπου. Το 2015 συμμετείχε στον συμβολικό διάπλου της ομάδας για τα νοσήματα του αναπνευστικού, από τη Βουλιαγμένη μέχρι το Παλαιό Φάληρο. Επηρεασμένος από την αγάπη του για τη θάλασσα και την επιθυμία του να προσφέρει στον συνάνθρωπο, προσπαθεί να κατανοήσει την αλληλεπίδραση της δύναμης του υγρού στοιχείου με τη δύναμη του εθελοντισμού σε κοινωνικό επίπεδο.

< Αποστόλης Κάτσινος

Κωνσταντίνος Ντιλιακός >